Vill du vara med och skapa maten du handlar i butiken?

Då kanske du skulle passa som produktionstekniker!

Har du tänkt på hur maten i butiken blir till? Kanske inte, det är det inte må̊nga som gör. Men desto fler är de som jobbar med produktionen bakom varje syltburk, panpizza eller limpa. Om du också skulle vilja jobba med det har vi utbildningen för dig!

Jag vill veta mer!

Produktionstekniker?

Har du tänkt på hur maten i butiken blir till? Kanske inte, det är det inte må̊nga som gör. Men desto fler är de som jobbar med produktionen bakom varje syltburk, panpizza eller limpa. Bakom varje produkt i mataffären finns en historia, från rå̊vara till färdig produkt.

Idag efterfrågar livsmedelsbranschen fler produktionstekniker, en roll som handlar om att sköta och effektivisera produktionen. Det innebär allt från hygien till kvalité på produkten.

Du blir en otroligt viktig del i framställandet av produkterna som du och många andra dagligen köper i butiken. Med över 3 000 livsmedelsföretag i Sverige finns det gott om arbetsplatser och chanser till jobb!

Utbildningen och yrket som produktionstekniker passar dig som gillar att jobba i team där alla har sin roll och där du får visa vad du går för. Du gillar att lösa problem och fokuserar på allt från effektivisering av maskiner och processer till nya sätt att arbeta. Det är därför en fördel att du är intresserad av såväl människor som teknik.

Passar du som produktionstekniker?

Svara på några snabba frågor här nedanför så tar vi reda på vilken intresseprofil just du har och om du skulle passa som produktionstekniker!

Gillar du att jobba i team med andra?

Tycker du det är kul med kemi och fysik?

Brukar du funder på hur produkter i affären är producerade?

Vad tycker du är roligast?

Gillar du att jobba framför en dator?

Gillar du att ha ordning och reda?

Vad passar bäst på dig?

Skulle du trivas med ett jobb där du tar stort ansvar?

Nu syns din profil i diagrammet! Du är den oragea ytan och utbildningen den blå. Om de överlappar till stor del kommer innehållet i utbildningen passa dig!

 • Teamarbete - att tillsammans jobba med andra

 • Problemlösning - att hitta nya vägar frammåt

 • Teknik - arbete med maskiner och annan teknik

 • Rutiner - struktur i arbetet

 • Kvalité - att se till produktens kvalité

 • Kommunikation - att kommunicera internt och externt

 • IT - arbete med datorn som redskap

 • Naturkunskap - arbete med ex. kemi och fysik

Gör en intresseanmälan!

Om utbildningen


Efter den här utbildningen kan du jobba som produktionstekniker, maskinoperatör eller liknande – framförallt inom livsmedelsproduktion.

Under utbildningen lär du dig massor om arbetsmiljöregler och processer för en driftsäker livsmedelsproduktion. Du lär dig också att säkerställa att all råvaruhantering och produktion följer givna riktlinjer.

Utbildningen sträcker sig över ett år och du pluggar på heltid. Utbildningen bedrivs på distans men under året åker du även på träffar i Kalmar. En träff sträcker sig över tre dagar och totalt blir det fyra träffar under året.

Under träffarna genomförs bland annat examinationer av kurser, föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar. Träffarna är obligatoriska och en viktig del av utbildningen.

I utbildningen ingår även två praktikperioder (Lärande i Arbete) där du är ute på en arbetsplats med en handledare och lär dig yrket i praktiken. Denna praktik kan göras på valfri ort.

Företagen är med och bestämmer

Utbildningen är framtagen av arbetslivet så du kan vara säker på att du verkligen lär dig och når den kompetens som dina framtida arbetsgivare efterfrågar!

Innehållet och kvalitén i utbildningen ses hela tiden över av företag och nyckelpersoner i branschen. I vår ledningsgrupp sitter representanter från exempelvis Åbro Bryggeri, Arla Foods, Findus, Guldfågeln och Pågen.

Snabba fakta

 • Utbildningsstart: Ingen planerad kursstart 2017

 • Utbildningslängd: 1 år

 • Studietakt: 100%

 • Studieort: Distans

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta kundservice på 0771-650 600 eller yh@lernia.se.

Gör en intresseanmälan!

Hur fungerar undervisningen?

Vi vill att du lär dig det du behöver och att alla våra studenter verkligen får chansen att hänga med på sina egna villkor. Därför har vi ett pedagogiskt upplägg som utgår från problembaserat lärande och byggs upp av dessa byggstenar:


Föreläsningar & Inläsning

Du införskaffar dig den kunskap du behöver genom att ta del av det utbildningsmaterial som läraren tillhandahåller. Detta är oftast en mix av texter, böcker, videos, ljudklipp och bilder. Du tar del av materialet när det passar dig och du kan enkelt gå tillbaka i undervisningsmaterialet om du känner dig osäker.

Uppgifter & Inlämningar

Du genomför regelbundet olika uppgifter som du lämnar in till utbildaren för att få konstruktiv feedback, dels få bekräftat att du förstått allt rätt och dels för att kunna lära dig mer. Varje uppgift har en deadline som ska följas men oftast kan du börja med uppgifterna långt i förväg om du har möjlighet till det.

Problembaserat lärande

Problembaserat lärande gör att du hela tiden ställs inför utmaningar som motiverar dig till att lära dig nya saker för att lösa uppgiften. Du kommer ingå i en mindre projektgrupp av studerande som du kan ha närmare kontakt och diskutera uppgifterna med.

Hjälp & Handledning

Varje vecka finns en lärare tillgänglig minst åtta timmar. Du kan när som helst skicka frågor i text för att få svar inom 1-2 dagar. Dessutom kan du boka in en tid för att ställa frågor och stämma av dina studier med din utbildare eller utbildningsledare över telefon, skype eller liknande.

Tekniska verktyg

Vi använder en uppsättning webbtjänster för att genomföra utbildningen och du får lätt en översikt över varje kurs, hittar uppgifter och kan ställa frågor via webben.

Lärande i arbete

Utbildningen har ett tydligt fokus på yrkesrollen och under utbildningen ingår även lärande i arbete där du omsätter dina kunskaper i praktiken.

På företaget har du en egen handledare och får riktiga uppgifter och case att lösa på arbetsplatsen. Det här är ett optimalt tillfälle att både lära sig det man tidigare studerat i teorin samt att knyta kontakter inför framtida jobb i branschen.

Kurser


Innehållet i utbildningen styrs av en ledningsgrupp som består av företag från branschen och av representanter för de studerande och från Lernia. Tillsammans beslutar vi vad innehållet ska vara så att utbildningen alltid är uppdaterad efter branschens behov och leder till jobb. Preliminärt innehåll och upplägg är som följer.

Arbetsmiljö och miljökunskap

Den här kursen ger dig kunskaper om tillämplig utformning av arbetsplatser inom livsmedelsproduktion och kring gällande lagstiftning och rekommendationer på̊ miljö- och arbetarskyddsområ̊det.

Automation, styr- och reglerteknik inom livsmedelsproduktion

Genom den här kursen får du kunskaper inom automation inom livsmedelsproduktion som tex felsökning, PLC-programmering, övervakning av produktionsprocesser, styrsystems uppbyggnad och funktion, mät- och reglertekniska system, ellära, elsäkerhet och skötselföreskrifter, läsa elscheman samt lär dig omvandla kunskaperna till underhå̊ll av specifika processer och maskiner som används inom livsmedelsproduktion.

Du får också kunskaper inom underhå̊llsteknik, vanliga fel hos olika maskintyper och vilka underhå̊llsåtgärder som bör vidtas för att undvika driftavbrott. Kännedom om uppbyggnad, kapacitet, vanliga fel samt kontrollrutiner.

Fysik och Kemi inom livsmedelsproduktion

Kursen ger dig fördjupade kunskaper i kemiska begrepp. som tex ph-värden i livsmedelsprocessen, kemiska reaktioner, produkternas påverkan av olika behandlingar, utföra driftkontrollanalyser, automatiska disksystem, kunna analysera ph i livsmedel, halter av fett, vatten, proteiner, utföra titreringar.

Kursen ger också fördjupade kunskaper inom rörelse, energi, effekt, tryck, temperatur och värme i sammanhanget livsmedelsproduktion. Som t.ex. indunstare, vämeväxlare, filtreringsprocesser. Du lär dig också att kunna arbeta med prover i labbmiljö för att säkerställa produktegenskaper, kunna utvärdera provresultat, analysera olika typer av provtagningar i produktionen och kringliggande system, hygienkontroller.

Kommunikation och handledning

Här lär du dig att kommunicera internt och externt, för en välfungerande arbetsplats. Vi pratar om hur teknik och människa möts i produktionen och hur denna samverkan bäst kan utvecklas hos olika individer. Du lär dig också och får verktyg för att hantera och förebygga konflikter i arbetsgruppen.

LIA - tillämpad produktionsteknik

I den här kursen får du i verklig miljö inom produktionsteknik tillämpa kunskaper om nyckeltal, kvalitetsarbete, arbetsscheman, säkerhetsföreskrifter och arbeta på ett säkert sätt.

Du får delta i tillverkningsprocesser för att få̊ färdigheter och kunskaper om vägen från råvara till färdig produkt. Fokus ligger också på arbetsmiljöarbete med ständiga förbättringar. Stor tonvikt läggs på̊ automationsprocesser och fördjupad kunskap kring kemiska processer och analyser, livsmedelssäkerhet och hygien.

Livsmedelsteknik och livsmedelshygien

Kursen ger dig fördjupad kunskap inom livsmedel och livsmedelshygien, rå̊varor och produktkunskap, livsmedelssäkerhet och grundläggande kunskaper om näringslära. Du får också kunskaper inom livsmedelsprocessen med fokus på ekologiska samband samt kännedom om och konsekvenserna av miljöpåverkan före, under och efter produktion.

Under kursen lär du dig också metoder för att analysera hygien- och kvalitetsrisker inom sitt eget arbetsområ̊de. Dessutom ingår kunskaper om grundläggande mikrobiologi, mikroorganismer, bakteriers uppbyggnad och livsbetingelser, kontamination, risker och rengöring.

Metodförbättringar/Ständiga Förbättringar/PSGA/DFA

I den här kursen lär du dig hur man kan säkerställa att man alltid förbättrar sig. Kursen utvecklar även kunskaper i att beräkna vinsten av en förbättring. Du utvecklar förmågan att arbeta enligt metoden Planera, Genomföra, Studera, Agera (PGSA).

Kursen handlar även om vad störningsrapportering är samt hur man arbetar med utdata frå̊n störningsrapporteringen. Dessutom får du kunskaper om hur produktens konstruktion på̊verkar monteringslinan samt om hur man hittar alternativa konstruktioner och arbetar med DFA som verktyg.

Produktionseffektiv- och optimerad livsmedelsproduktion

Kursen lär dig att optimera produktionen genom att använda olika produktionstekniska verktyg. Du kommer utveckla dina kunskaper om vilka leanverktyg som finns tillgängliga och hur de fungerar.

I kursen pratar vi om hur man använder leanverktygen i den simulerade produktionen för att konkret kunna se vad de få̊r för effekter. Kursen tar även upp 5S, värdeflödesanalys, visuell styrning, FMEA metoden, Poka Yoke mm. Du lär dig också att identifiera var de mest kritiska momenten finns vid en montering samt vad det få̊r för konsekvenser om man gör fel.

Underhållsteknik

Den här kursen handlar om underhå̊llsteknik, vanliga fel hos olika maskintyper i livsmedelsproduktion och vilka underhå̊llsåtgärder som bör vidtas för att undvika driftavbrott.

Du får kännedom om uppbyggnad, kapacitet, vanliga fel samt kontrollrutiner och dessutom kunskaper om felsökning efter schema för produktionsutrustningen och kunskaper om föreskrifter för drift och underhå̊ll av elutrustning.

Gör en intresseanmälan!

Behörighet

För att få läsa den här utbildningen behöver du ha följande:


1. Behörighet till Yrkeshögskolan

Behörighet till Yrkeshögskolan (läs mer här)

2. Betyg

Lägst betyget E (Godkänd eller 3) i följande gymnasiekurser:

 • Matematik 1a/1b/1c (Matematik A)

 • Engelska 5 (Engelska A)

 • Naturkunskap 1a1+1a2/1b eller Fysik 1 + Kemi 1 + Biologi 1 eller Teknik 1 (Naturkunskap A eller Fysik A + Kemi A + Biologi A)

 • Praktisk ellära eller Underhåll och driftsäkerhet (Ellära A + Växelström trefas + Elkvalitet eller Underhåll B + C)

Eller motsvarande kunskaper.

Saknar du Praktisk ellära?

Om du saknar betyg i Praktisk ellära eller har motsvarande kunskaper inhämtade på annat håll kan du helt gratis läsa vår preparandkurs. För att få tillgång till den ska du skicka ett mail till yh-antagning@lernia.se med följande information:

 • Ditt ansökningsnummer (se info nedan)

 • Ditt personnnummer

 • Ditt namn

Ditt ansökningsnummer får du när du påbörjat en ansökan via knappen nedan. Du behöver inte lämna in ansökan för att få detta så det räcker att du påbörjar en ansökan. Du får sedan ett svar på ditt mail med mer information om hur preparandkursen går till.

Gör en intresseanmälan!

Våra andra utbildningar

Passar inte den här utbildningen för dig? Då kanske du ska söka någon annan av våra utbildningar inom produktion!

Certifierad produktionstekniker

Helfart, 1 år distans från Västervik eller 1.5 år i Trollhättan

Den här utbildningen har en lite större bredd inom produktion. Vi har två olika varianter av denna utbildning. Båda kräver en del erfarenhet från industriell produktion. Har du mer än två år kan du läsa den lite kortare utbildningen som dessutom är på distans. Läs mer om de olika utbildningarna nedan.

Berätta mer!

Mejeritekniker

Helfart, Linköping, 1.5 år

Vår utbildning till Mejeritekniker har många likheter med den här utbildningen. Skillnaden är inriktingen på just mejeri. I Mejeribranschen krävs speciella certifieringar och genom den här utbildnignen får du dessa. Dessutom är utbildningen delvis i Danmark och vi står för res-kostnader och boende!

Berätta mer!